<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS 2003 m. spalio 23 d. SUSIRINKIMAS

2003 m. spalio 23 d. Alytaus kraštotyros muziejuje įvyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminaras ir ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jame svarstyta:
1. Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos tolimesnės veiklos gairės.
2. Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinės programos. 
3. Muziejaus dalyvavimas Švietimo kaitos fondo projekte „Holokaustas mūsų žemėje". Programas pristatė Kėdainių krašto muziejus bei Anykščių A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejus.

Išrinkta nauja sekcijos valdyba iš 7 narių. Dabar ją sudaro:
– Nideta Jarockienė, Lietuvos dailės muziejus;
– Daina Kamarauskienė, M. K. Čiurlionio dailės muziejus;
– Beta Žaliaduonienė, Alytaus kraštotyros muziejus;
– Audronė Pečiulytė, Kėdainių kraštotyros muziejus;
– Asta Ražanskienė, Anykščių A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejus;
– Diana Našutinskaitė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus;
– Vydas Narvydas, Trakų istorijos muziejus.

Šiame susirinkime pasiūlyta:
1. Rengti seminarus muziejininkams įvairiuose muziejuose, kurių metu kolegos galėtų pasidalyti patirtimi, aptarti problemas, iškylančias kasdieniame darbe, pasisemti idėjų ir patirties:
– Kėdainių krašto muziejuje – 2004 m. kovo mėn.,
– Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejuje – 2004 m. birželio mėn.,
– Anykščių A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejuje – 2004 m. rugsėjo mėn.,
– Lietuvos dailės muziejuje – 2004 m. lapkričio mėn.;
2. Remiantis Alytaus krašto bei Anykščių A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejų patirtimi parengti projektą ir pravesti muziejuose edukacinių programų tyrimus ir įvertinimą;
3. Remiantis Kėdainių krašto bei Anykščių A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejų patirtimi, inicijuoti bendramuziejinius projektus, dalyvaujant Švietimo kaitos fondo programoje „Holokaustas Lietuvos žemėje".

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08