<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
RINKINIŲ MOKSLINIO TYRIMO  SEKCIJOS VEIKLA

Sekcija rengia Lietuvos muziejininkų metines konferencijas. Konferencijose dalyvauja nuo 80 iki 130 muziejininkų iš 25-30 Lietuvos muziejų, perskaitoma nuo 13 iki 30 pranešimų (pirmojoje konferencijoje veikė 2 sekcijos). Pirmosios konferencijos temą pasirinko steigėjų grupė, o kitų tema ir numatoma vieta aptariama kiekvienos konferencijos baigiamųjų diskusijų metu. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos organizuojamų konferencijų temos, data ir vieta skelbiamos „Muziejininkystės biuletenyje “ (nuo 2003 žurnale „Lietuvos muziejai“)

Konferencijos

 • „Lituanistika Lietuvos muziejuose“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui (2009 m. balandžio 28 d., Lietuvos nacionaliniame muziejuje). Kvietimas >

 • „Lietuvos muziejų rinkiniai. Memorialistika Lietuvos muziejuose“ (2008 m. balandžio 29 d., Alytaus kraštotyros muziejuje). Išsamiau >  Programa >

 • „Miestų istorijos paveldas muziejuose“ (2007 m. gegužės 3 d.). Programa >

 • „Etninis paveldas muziejuose“ (2006 m. gegužės 4 d.). Išsamiau >

 • „Muziejai istoriniuose pastatuose“ (2005 m. balandžio 28 d.). Išsamiau >

Konferencijų leidiniai

 • „Lietuvos muziejų rinkiniai“. VIII mokslinė konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Vilnius, 2005. 88 psl. Turinys >>>

 • „Lietuvos muziejų rinkiniai“. VII mokslinė konferencija „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai“. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – 2004. Turinys >>>

 •  „Lietuvos muziejų rinkiniai“. VI mokslinė konferencija „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Šiauliai, 2003. 86 p. Turinys >>>

 • „Lietuvos muziejų rinkiniai“. Mokslinių straipsnių rinkinys. V mokslinė konferencija Lietuvos muziejų mokslinė veikla“. Konferencijos medžiaga. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Kėdainiai, 2002. 50 p. Turinys >>>

 • „Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai ir perspektyvos“. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Trakai, 2001. 43 p. Turinys >>>

 • „Lietuvos muziejų rinkiniai. Pristatymas visuomenei“. Konferencijos tezės ir pranešimai. Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Kaunas, 2000. 40 p. Turinys >>>

 • Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrimų metodika“. Konferencijos tezės ir pranešimai. Sudarytoja B. Salatkienė – Vilnius, 1999. 36 p. Turinys >>>

 • Konferencijos „Lietuvos muziejų rinkiniai“ tezės, pranešimai. Sudarytoja B. Salatkienė  – Rokiškis, 1998. 63 p. Turinys >>>

Visų konferencijų medžiaga buvo publikuota. Pirmuosius du leidinius sudaro tik konferencijų medžiaga, o nuo trečiojo įvesta rubrika „Muziejų rinkinių publikacijos“, kur pradėta spausdinti Lietuvos muziejininkų straipsniai ir rinkinių publikacijos, nesusiję su konferencijos tema. Sekcijos valdyba numato pereiti prie tęstinio leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ leidimo, kuriame būtų spausdinama LMA metinių konferencijų medžiaga, muziejininkų moksliniai straipsniai, publikacijos, recenzijos ir anotacijos.

Straipsniai apie sekcijos veiklą

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08