<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
RINKINIŲ MOKSLINIO TYRIMO SEKCIJOS
TIKSLAI IR METODAI

Pagrindinis Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos tikslas yra skatinti Lietuvos muziejų rinkinių mokslinius tyrimus ir jų publikavimą. Svarbiausias sekcijos veiklos metodas yra metinių Lietuvos muziejininkų mokslinių konferencijų organizavimas ir jų medžiagos publikavimas. Tuo siekiama į mokslinį darbą įtraukti kuo daugiau visų tipų muziejų darbuotojų, skatinti jų mokslinius interesus, sudaryti galimybę bendrauti konferencijų metu, dalintis patirtimi, informacija bei publikuoti savo tyrimų rezultatus. Konferencijų tęstinumas daro teigiamą įtaką mokslinių tyrimų metodikos tobulinimui, tyrimų krypčių plėtrai ir jų apimčiai. Konferencijos kasmet rengiamos vis kitame muziejuje, stengiantis į jų organizaciją įtraukti visų tipų ir visų regionų muziejus. Konferencijų organizavimui bei jų medžiagos publikavimui vadovauja sekcijos valdyba, o parengiamajame darbe dalyvauja muziejus-organizatorius ir LMA valdyba. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08