<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
RINKINIŲ MOKSLINIO TYRIMO SEKCIJOS 

ISTORIJOS FRAGMENTAI

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija buvo įkurta 1997 03 04 Lietuvos muziejų asociacijos valdybos iniciatyva Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje. Ją įkūrė 30-ties muziejininkų, susirinkusių iš Žemaičių dailės, Molėtų krašto, Lietuvos liaudies buities, Lietuvos dailės, Maironio lietuvių literatūros, Panevėžio kraštotyros, Kretingos, Nalšios, Vytauto Didžiojo karo, Kėdainių krašto, Raseinių krašto istorijos, Rokiškio krašto, Žemaičių „Alkos“, K. ir M.Petrauskų lietuvių muzikos, Lietuvos jūrų ir Šiaulių „Aušros“ muziejų, grupė. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos muziejų darbuotojai, narystė sekcijoje nėra fiksuota. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trims metams metinių konferencijų, kurios laikomos visuotiniu narių susirinkimu, metu. Į pirmąją valdybą buvo išrinkta vienuolika narių, o 2000 metais nutarta narių skaičių sumažinti iki penkių. 

2003–2006 m. valdyba

1. Navardauskas Palaima Romutis, pirmininkas, Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus
2. Baltrušaitis Vingaudas, Lietuvos liaudies buities muziejus
3. Salatkienė Birutė, Šiaulių „Aušros“ muziejus
4. Šiukščienė Virginija, Šiaulių „Aušros“ muziejus
5. Vaiškūnas Jonas, Molėtų krašto muziejus

2000–2003 m. valdyba

1. Salatkienė Birutė, pirmininkė, Šiaulių „Aušros“ muziejus
2. Mažukėlienė Regina, Maironio lietuvių literatūros muziejus
3. Navardauskas Palaima Romutis, Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus
4. Meilutienė Gražina, J. Aisčio memorialinis muziejus
5. Jakštas Arvydas, Lietuvos sporto muziejus

1997–2000 m. valdyba

1. Salatkienė Birutė, pirmininkė, Šiaulių „Aušros“ muziejus
2. Bartkienė Regina, Žemaičių muziejus „Alka“
3. Gurnevičiūtė Gražina, Lietuvos dailės muziejus
4. Kanarskas Julius, Kretingos muziejus
5. Mackevičienė Ona, Rokiškio krašto muziejus
6. Mažukėlienė Regina, Maironio lietuvių literatūros muziejus
7. Morkūnas Eligijus, Lietuvos liaudies buities muziejus
8. Nevčesauskienė Nijolė, Lietuvos dailės muziejus
9. Sedeika Valdas, Kėdainių krašto muziejus
10. Snitkuvienė Aldona, Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus
11. Stanikūnas Vytautas, Lietuvos liaudies buities muziejus

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08