<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XI konferencija
„MEMORIALISTIKA LIETUVOS MUZIEJUOSE“
Alytaus kraštotyros muziejuje, 2008 m. balandžio 29 d.

Konferencijos pograma >

Pranešimą skaito Irena Petraitienė, Kauno miesto muziejaus direktorėKonferencijoje kviesta aptarti šias temas – memorialiniai muziejai: rinkiniai, ekspozicijos, edukacinė ir kita veikla, memorialinių muziejų vieta šiandieninėje muziejininkystėje, jų perspektyvos; memorialiniai rinkiniai kitų profilių muziejuose: rinkinių komplektavimo kryptys, panaudojimas ekspozicijose, edukacinėje ir kt. veikloje.
Konferencijai buvo parengta 11 pranešimų.
Pirmasis konferencijos posėdis buvo skirtas teoriniams memorialinių muziejų veiklos aspektams ir konkrečių memorialinių muziejų ar jų kolekcijų pristatymams. Pranešimus skaitė: Aldona Ruseckaitė (Maironio lietuvių literatūros muziejus) – „Memorialiniai muziejai – maži objektai, dideli klaustukai“, Alma Ambraškaitė (Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus) – „Memorialinio muziejaus kūrybos ištekliai (aplinka, kūrėjas, idėjos)“, Irena Nijolė Petraitienė (Kauno miesto muziejus) – „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis butas-muziejus“, Vilmantė Petrusevičienė (Alytaus kraštotyros muziejus) – „Laiškai poetui Anzelmui Matučiui liudija draugystę“, Šarūnas Šimkevičius (Alytaus kraštotyros muziejus) – „Petras Dumbliauskas ir jo muziejus Ažubaliuose (Alytaus r.)“.
Konferencijos dalyviaiAntrasis konferencijos posėdis buvo skirtas memorialiniams rinkiniams ar eksponatams įvairių profilių muziejuose. Pranešimus skaitė: Ignas Narbutas, Stanislovas Sajauskas, Beta Žaliaduonienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) – „Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyrius – Aleksandro Mykolo Račkaus memorialas“, Rūta Kuodytė (Lietuvos nacionalinis muziejus) – „Signataro Jurgio Šaulio ir diplomato Stasio Girdvainio Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinai Lietuvos nacionaliniame muziejuje“, Arvydas Jakštas (Lietuvos sporto muziejus) – „Memorialiniai rinkiniai Lietuvos sporto muziejuje“, Vaida Sirvydaite-Rakutienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) – „Skautiški eksponatai nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje“.
Du pranešėjai – Gražina Meilutienė (Kaišadorių muziejaus Jono Aisčio skyrius, pranešimas „Memorialinis muziejus – žmogaus, visuomenės, valstybės?“) ir Andrius Kleniauskas (Kupiškio kraštotyros muziejus, pranešimas „Kūrybinis dailininkės Veronikos Šleivytės palikimas Kupiškio etnografijos muziejuje“) – konferencijoje dalyvauti negalėjo. Jų pranešimai, kaip ir kitų konferencijos dalyvių, bus publikuoti konferencijos leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 7. „Memorialistika muziejuose“. Leidinyje bus publikuoti ne tik konferencijoje skaityti pranešimai, bet ir kita muziejų rinkinių tyrinėjimų medžiaga.
Naujausios Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicijos „Gyvenimas abipus Nemuno“ fragmentasKonferencijos pabaigoje vyko diskusijos. Buvo aptariami konferencijoje iškelti klausimai, svarstytos ir kitos memorialiniams muziejams iškylančios problemas (pvz., privačios nuosavybės ir visuomenės intereso susidūrimas), siūlyta muziejų internetinėse svetainėse skelbti juose esančią memorialinę medžiagą. Diskutuota ir dėl XII konferencijos temos. Siūlyta nagrinėti muziejų vaidmenį globalizacijos kontekste, kalbėti apie edukacines muziejų programas ir t. t. Apsistota ties plačia ir daugelį muziejininkystės aspektų apimančia tema „Naujausia lituanistika muziejuose: faktai, interpretacijos, tendencijos“. Konferencija bus skirta Lietuvos tūkstantmečiui. Dėl konferencijos vietos bus tariamasi su muziejų vadovais.
Konferencijos dalyviai susipažino su naujausia Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno“ ir muziejaus padaliniais – poetų Anzelmo Matučio ir Antano Jonyno memorialiniais muziejais. Vyko Alytaus styginių kvarteto koncertas „Čiurlionio kelias“.
 
Virginija Šiukščienė, LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovė
Lolitos Valužienės nuotraukos
 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08