<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
RINKINIŲ MOKSLINIO TYRIMO SEKCIJA
 
KVIETIMAS
LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija kviečia Lietuvos muziejininkus 
dalyvauti VII mokslinėje konferencijoje
 
LITUANISTIKA MUZIEJUOSE: FAKTAI, 
SAMPRATOS, PROCESAI
Konferencija skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti.
Konferencija įvyks KMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje Kaune
2004 m. balandžio 30 d.
 
Konferencijoje kviečiame aptarti lituanistikos rinkinių kaupimo ir tyrimų raidą,
išryškinti sampratų ir procesų dėsningumus bei kaitą, nagrinėti rinkinių įvairovės ir atskirų eksponatų tyrimų specifikos klausimus, atskleisti Lietuvos ir užsienio muziejuose saugomų unikalių lituanistinių eksponatų reikšmes, svarstyti ateities perspektyvas.
Laukiame visų Lietuvos muziejų darbuotojų tiriamųjų pranešimų. Tezes (glaustai išdėstytas pagrindines pranešimo mintis - iki 1 psl.), pranešimo tekstą ir santrauką anglų kalba prašome atsiųsti iki 2004 m. kovo 1 d. Pranešimo trukmė 20 minučių. Konferencijos pranešimus numatoma spausdinti III tęstinio leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ numeryje. Šiame leidinyje publikuojama ne tik konferencijos medžiaga, bet ir skelbiami originalūs moksliniai tiriamieji bei apžvalginiai muzeologijos, archeologijos, istorijos, meno ir kultūros istorijos, teorijos bei kritikos, taip pat gamtos ir technikos mokslų sričių, susijusių su muziejininkyste, straipsniai.
 
***
Prie pranešimo ar straipsnio teksto pageidaujama pridėti ir diskelį. Medžiagos apimtis - ne daugiau kaip 8 kompiuterinio teksto puslapiai, tarp eilučių - du intervalai. Pateikdamas medžiagą autorius turi nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įstaigos pavadinimą ir adresą. Pranešimo ar straipsnio tekste nurodomi tyrimo objektai, tikslai, metodai, dėstymas ir išvados. Pateikiamas literatūros sąrašas. Iliustracijos turi būti tinkamos poligrafiškai reprodukuoti, jų paaiškinimus nurodyti iliustracijų sąraše.
 
***
Pranešimus ir straipsnius siųsti
R. Navardauskui Palaimai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio 55, LT-3000, Kaunas
Tel.: (37) 322 576; faksas (37) 222 606; el. paštas: konferencija_VII@hotmail.com
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08