<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų rinkiniai

VI mokslinė konferencija 
„Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“
(Sudarytojas Navardauskas Palaima R. – Šiauliai, 2003. 86 p.)

TURINYS

Pratarmė

I. Konferencijos „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“ medžiaga
Virginija Šiukščienė. PLAKATAS: NUO KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IKI MUZIEJAUS EKSPONATO
Aistė Niunkaitė Račiūnienė. KARALIAUS SALIAMONO SOSTAS
Almantas Šlivinskas. ATVIRUKO SAMPRATA IR TIPOLOGIJA
Morta Baužienė. VILNIAUS PILIES IR DIDŽIOJI GATVĖ JUOZO GABŠAIČIO IŠKLOTINĖSE
Dalia Grimalauskaitė. NUMIZMATIKOS RINKINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE
Rita Škiudienė. SENOJI KAUNO ROTUŠĖS BOKŠTO VĖTRUNGĖ
Regina Adomaitienė. EKSPONATŲ VAIDMUO MUZIEJAUS EDUKACIJOJE
Auksė Petrulienė. EDUKACINIS EKSPERIMENTAS „MUMIJOS IŠVYNIOJIMAS“
Violeta Aleknienė. EDUKACINIS ETNINĖS KULTŪROS PROJEKTAS „AUGINA MUS IR SOTINA LIKIMAS PRAEITIES GYVOS“
Regina Lukminienė. LINININKYSTĖS EKSPONATAI MUZIEJAUS EDUKACINĖJE VEIKLOJE
Daiva Sutkevičienė. EDUKACINĖS PROGRAMOS M. K. ČIURLIONIO KŪRINIŲ EKSPOZICIJOJE

II. Lietuvos muziejų rinkinių moksliniai tyrimai
Saulius Žalys. TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS XIX - XX A. TAUPYKLIŲ RINKINYS
Vincas Ruzas, Ivanas Sinčiukas. RUSIJOS IMPERIJOS XIX A. II P. - XX A. PR.
APDOVANOJIMO MEDALIŲ NEŠIOJIMO BŪDAI
Stanislovas Sajauskas. PETRAS RIMŠA 1R ŠVEICARIJOS FIRMA „HUGUENIN FRERES & C“
Gintaras Džiovėnas. GELEŽINKELININKŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAI
Virginija Kirvelienė. J. TUMO - VAIŽGANTO RELIGINIŲ PAVEIKSLĖLIŲ KOLEKCIJA
VytautasTenešis. ANKSTYVOJI FOTOGRAFIJA TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS RINKINIUOSE
Rita Kišonienė. TARPUKARIO KAUNO STIKLO NEGATYVAI
Vaida Sirvydaitė Rakutienė. URBANISTINIAI PARYŽIAUS PEIZAŽAI V. K. JONYNO KŪRYBOJE

III. Leidiniai ir renginiai
Birutė Salatkienė. LEIDINIŲ APIE MUZIEJININKYSTĘ ANOTACIJOS 
Kazimiera Galaunienė. PAULIAUS GALAUNĖS SKAITYMAI

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08