ICOM ICCROM ICOM–LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
<<< Į pradžią >>>   Portalas „Lietuvos muziejai“ Svetainės naujienos Žurnalas „Lietuvos muziejai“
Administracinių gebėjimų tobulinimas
 
Modernus muziejus – ne tik kultūros vertybių saugotojas, atliekantis mokslinius tų vertybių tyrinėjimus ir jų pagrindu rengiantis ekspozicijas visuomenei. Šiuolaikiniam muziejui keliamą tikslą tapti neatskiriama šalies edukacinės sistemos dalimi bendruomenių ir šeimų laisvalaikio centru įmanoma pasiekti tik taikant naujausius vadybos bei rinkodaros principus.
Projekto metu muziejininkams bus parengta 10 mokymo kursų, per kuriuos bus išdėstytos tokios temos: „Muziejaus strateginis valdymas“, „Efektyvus rinkodaros principų taikymas muziejų darbe“, „Biudžetinių įstaigų finansų valdymas“, „Motyvavimo sistemos veiksmingumas“, „Kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“, „Konfliktinių situacijų valdymas“, „Projektų valdymas“ ir kt. Šių sričių žinios garantuos muziejaus atliekamų funkcijų įvairovę ir tolesnę plėtrą.
 
Kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ (SFMIS: BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0039) Mokymo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 15/06-0010. Mokymus vykdo  UAB „Organizacijų vystymo centras“
 
© Lietuvos muziejų asociacija   Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04