ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
<<< Į pradžią >>>   Portalas „Lietuvos muziejai“ Svetainės naujienos Žurnalas „Lietuvos muziejai“

PRANEŠIMAI SPAUDAI

Lietuvos muziejininkų kvalifikacijai kelti – 2,3 mln. Lt. ES lėšų
2006 m. birželio 9 d. pranešimas spaudai, Klaipėda

2006 m. birželio 9 d. Klaipėdoje įvykusios spaudos konferencijos, kuriame visuomenei buvo  pristatytas projektas, dalyviai. Nuotrauka iš LMA archyvoLietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) kartu su dešimčia muziejų-partnerių pradeda dvimetę muziejininkų kvalifikacijos kėlimo programą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – pagilinti darbuotojų profesines ir užsienio kalbų žinias, pagerinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, suteikti šiuolaikiniam muziejininkui būtinų vadybos bei rinkodaros žinių.
Projektui gauta daugiau nei 2,3 mln. litų Europos socialinio fondo paramos pagal Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Dar beveik milijonas litų projektui bus skirta iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
„Šiuolaikinis muziejus turi ne tik tenkinti kultūrinius, pažintinius bei estetinius visuomenės poreikius, bet ir tapti neatskiriama jos kasdieninio gyvenimo dalimi, – sako Raimundas Balza, LMA valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – Šių tikslų neįmanoma pasiekti be kompetentingų darbuotojų“.
Anot R. Balzos, šiuolaikinis muziejininkas buri būti ne tik geras savo srities specialistas, bet ir mokėti savo darbe panaudoti naujausias informacines technologijas, garso ir vaizdo įrangą, suteikti galimybę muziejaus lankytojui aktyviai dalyvauti pažintiniame procese, o ne tik būti pasyviu stebėtoju.
Lietuvai tapus ES nare, išsiplėtė kultūrinių mainų su kitais sąjungos muziejais galimybės, tačiau glaudesniems partnerystės ryšiams užmegzti neretai trukdo nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas. Menkos kalbų žinios, kaip ir komunikacijos įgūdžių stoka neleidžia muziejininkams aktyviau dalyvauti tarptautinių muziejininkų organizacijų veikloje, tinkamai reprezentuoti muziejuose saugomą Lietuvos kultūros paveldą Europos kultūrinėje erdvėje.
Muziejus šiandien lanko šiek tiek daugiau nei pusė – 53 proc. Lietuvos gyventojų. Muziejai kol kas tenkina tik nedidelę žmogaus poreikių dalį, darbuotojai neturi reikiamų žinių ir patirties, kaip teikti lankytojams papildomas paslaugas, be kurių neįsivaizduojamas šiuolaikinis muziejus.
Vykdant šį projektą, kvalifikaciją kels 298 jame dalyvaujantys muziejų darbuotojai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
Projektui įgyvendinti bus parengtos 26 dalykų programos pagal keturias mokymų sritis – specifinės muziejininkystės temos, administracinių ir rinkodaros gebėjimų ugdymas, informacinių technologijų bei kalbų įgūdžių tobulinimas. Kai kurioms aktualioms šiuolaikinės muziejininkystės temoms, pavyzdžiui, „Efektyvus rinkodaros priemonių panaudojimas muziejų praktikoje“, „Muziejų rinkinių vadyba“, „Muziejų lankytojų poreikių tyrimo ypatumai“ ir pan. bus kviečiami lektoriai iš užsienio. Kol kas Lietuvoje dar nėra aukštos kvalifikacijos lektorių, kurie galėtų tinkamai dėstyti minėtomis temomis.
Net 215 muziejininkų tobulins anglų kalbos žinias, kiek mažesnės bus vokiečių, rusų, lenkų bei prancūzų kalbos grupės. Kompiuterinio raštingumo lygį kels iš viso 92 žmonės.
Projekto įgyvendinimo eiga, patirtis, projekto rezultatų analizė bus išleista atskiru leidiniu.
 
Trumpai apie LMA
 
LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
 
Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis:
  • Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė, tel.: +370 5 279 0918, arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
Dėl kontaktinės informacijos prašom kreiptis:
  • Eglė Senapėdienė, UAB "PRo omnia" direktorė, mob.: +370 6 863 7547, arba el. paštu: egle@post.omnitel.net

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija   Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04