<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

PATVIRTINTA:
Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko
2004 m. gruodžio mėn. 27 d.
 
METŲ MUZIEJININKO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Metų muziejininko vardą suteikia ir premijas skiria Lietuvos muziejų asociacija (toliau Asociacija), siekdama skatinti geriausiai dirbančius Lietuvos muziejininkus.
2. Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties sklaidą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje.
3. Skiriama viena premija už Metų muziejininko vardą – 2000 Lt (du tūkstančiai litų), 4. Premija mokama iš Asociacijos iždo ir kitų fondų.
5. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija įteikiama kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną.
 
II. METŲ MUZIEJININKO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
6. Metų muziejininko vardui  gali būti pristatomi visų Lietuvos muziejų darbuotojai.
7. Kandidatus Metų muziejininko vardui gauti turi teisę siūlyti Lietuvos muziejų asociacija, kitos visuomeninės muziejų organizacijos, muziejų administracijos ir kolektyvai, apskričių,  savivaldybių administracijos, jų kultūros ir švietimo skyriai; visuomeninės nepolitinės organizacijos, fiziniai asmenys.
8. Metų muziejininko vardą suteikia Asociacijos Valdyba savo sprendimu, priimtu balsų dauguma.
9. Išsamios kandidatų Metų muziejininko vardui gauti veiklos charakteristikos Asociacijos Valdybai turi būti pateiktos iki kovo 1 dienos.
10. Metų muziejininko vardas tam pačiam laureatui gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 5 metų.
11. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija skiriama nepriklausomai nuo kitų suteiktų vardų ar gautų premijų.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2011.02.02