<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų asociacijos informacinis pranešimas [2010 12 17]

Lietuvos muziejų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas ir iškilmingas 15-tųjų veiklos metinių minėjimas 

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės šventinis sveikinimas

2010 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto rotušėje įvyko Lietuvos muziejų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas ir iškilmingas 15-tųjų veiklos metinių minėjimas.

Lietuvos muziejų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo pirmajame posėdyje dalyviai išklausė asociacijos vadovo-valdybos pirmininko Raimundo Balzos 2008–2010 m. veiklos ataskaitą, iždininko Vidmanto Laurinavičiaus finansinę ataskaitą, taip pat asociacijos sekcijų vadovų (Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovės Virginijos Šiukščienės, Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovo Rimvydo Laužiko, Švietimo sekcijos vadovės Nidetos Jarockienės) veiklos ataskaitas.

Antrajame posėdyje vyko Lietuvos muziejų asociacijos vadovo-valdybos pirmininko ir naujos valdybos narių rinkimai 2011–2013 m. kadencijai. Visuotinio susirinkimo narių balsų dauguma jau trečiai trejų metų kadencijai Lietuvos muziejų asociacijos vadovu išrinktas Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. 2011–2013 m. dirbs šios sudėties valdyba: Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė; dr. Jonas Genys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius; Aldona Ruseckaitė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė; Arūnas Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius; Antanas Verbickas, A. Baranausko ir A Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius; Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius; Elvyra Spudytė, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė ir Vidmantas Laurinavičius, Lietuvos banko (Pinigų) muziejaus vedėjas.

Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus padėka Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Tą pačią dieną, dar iki asociacijos visuotinio narių susirinkimo, vykusiuose Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo bei Švietimo sekcijų ataskaitiniuose-rinkiminiuose posėdžiuose išrinktos naujos valdybos ir jų vadovai. Susirinkime dalyvavusių muziejų edukatorių sprendimu Švietimo sekcijai ir toliau vadovaus Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja Nideta Jarockienė, o Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vairą trejiems metams patikėjo Lietuvos dailės muziejaus vyriausiajai rinkinių saugotojai Loretai Meškelevičienei.

Gruodžio 15-tąją Vilniaus miesto rotušėje Lietuvos muziejų asociacija minėjo ir savo 15-os metų veiklos sukaktį. Šia proga muziejininkų bendruomenę pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės atstovai ir gausus asociacijos partnerių, kolegų iš giminingų organizacijų bei muziejų bičiulių būrys.

1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienijanti 86 narius, padėjo Lietuvos muziejams tapti visuomeninio gyvenimo bei edukaciniu traukos centru savo regionuose. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), nuolat teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, mokslines konferencijas, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas

„Šiandienos muziejai atlieka svarbų vaidmenį ugdydami brandžią ir aktyvių piliečių visuomenę. Skleisdami tarptautinę ir dalindamiesi savąja darbo patirtimi, mes suteikiame visiems, net patiems mažiausiems muziejams, vienodas galimybes naudoti pažangiausius muziejinės veiklos darbo metodus, – šventiniame pranešime kalbėjo Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. – Ko negali padaryti vienas, galime padaryti kartu. Todėl tolygi regionų kultūrinė plėtra yra vienas svarbiausių mūsų tikslų ir laimėjimų“.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės šventiniame sveikinime Lietuvos muziejų asociacijos nariams palinkėta „ir toliau taip pat sėkmingai dirbti padedant muziejams susidoroti su naujais iššūkiais, sudarant sąlygas tobulėti, kaupiant, tyrinėjant ir pristatant visuomenei reikšmingiausius kultūros ir gamtos reiškinius“.

Kuo geriausios kloties Lietuvos muziejų asociacijai, visiems jos telkiamiems muziejams, visiems Lietuvos muziejininkams sveikinime, kurį perdavė Seimo narys Julius Dautartas, linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus padėką Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu „už profesionalų ir reikšmingą indėlį į Lietuvos muziejininkystę, už prasmingą veiklą telkiant Lietuvos muziejus bendram darbui, skatinant muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, už pasišventimą kilniai misijai“ Lietuvos muziejų asociacijos nariams ir vadovams perdavė kultūros viceministrė Nijolė Laužikienė. Kartu ji įteikė ir asmenines kultūros ministro Arūno Gelūno padėkas ilgamečiams Lietuvos muziejų partneriams ir rėmėjams:

  • Dr. Nastazijai Keršytei, Lietuvos kultūrinių tyrimų instituto vyresniajai mokslo darbuotojai, Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentei – už muziejininkystės magistro studijų programos sukūrimą ir įgyvendinimą;
  • Arūnui Bėkštai, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentui – už muziejų edukacinių programų suaugusiems inicijavimą ir plėtrą;
  • Dr. Virginijui Lepeškai, uždarosios akcinės bendrovės „Organizacijų vystymo centras“ direktoriui – už modernių valdymo ir administravimo formų diegimą muziejuose, dalyvaujančiuose muziejų specialistų mokymų projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“;
  • Lilijai Svetikienei, uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kompiuterių akademija“ direktorei – už pažangių IT mokymų programų kūrimą ir įgyvendinimą muziejuose, dalyvaujančiuose muziejų specialistų mokymų projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“;
  • Viliui J. Lunevičiui, uždarosios akcinės bendrovės „Ekspozicijų sistemos“ direktoriui – už modernių muziejinių ekspozicijų projektų sukūrimą ir įgyvendinimą;
  • Jolitai Čilvinaitei, uždarosios akcinės bendrovės „Terramedia“ direktorei – už modernių muziejinių ekspozicijų projektų sukūrimą ir įgyvendinimą;
  • Ignui Pankai, Austrijos draudimo grupės „Vienna Insurance group“ dukterinės įmonės „Compensa“ filialo Lietuvoje vadovui – už bendradarbiavimą ir paramą eksponuojant Lietuvai reikšmingas tarptautines parodas;
  • Architektams Audriui Bučui, Dariui Čaplinskui ir Gintarui Kuginiui – už Nacionalinės dailės galerijos pastato rekonstrukcijos ir išplėtimo projekto įgyvendinimą.

Asmeninės Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio ir kultūros ministro Arūno Gelūno padėkos už svarų indėlį į Lietuvos kultūros ir meno vertybių puoselėjimą, muziejininkystės plėtrą, muziejų veiklos modernizavimą ir patirties sklaidą buvo įteiktos muziejininkams – Romualdui Budriui, Lietuvos dailės muziejaus direktoriui; Birutei Kulnytei, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei, Osvaldui Daugeliui, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriui, Raimundui Balzai, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriui ir Lietuvos muziejų asociacijos vadovui; Aldonai Ruseckaitei, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorei; Audronei Jakunskienei, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorei ir Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos pirmininkei; Olgai Žalienei, Lietuvos jūrų muziejaus direktorei; dr. Jonui Geniui, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriui; Danutei Mukienei, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėjai; Lolitai Valužienei, Lietuvos muziejų asociacijos atsakingajai sekretorei, muziejų specialistų mokymų projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ vadovei.

Su gražia Lietuvos muziejų asociacijos veiklos sukaktimi muziejų bendruomenę taip pat sveikino ir dėkojo už bendradarbiavimą Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas Zenonas Baubonis, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk, bibliofilas Vidmantas Staniulis bei kiti garbūs asmenys ir muziejų bičiuliai.

Šventinį koncertą Lietuvos muziejininkų bendruomenei, jos svečiams, rėmėjams ir bičiuliams dovanojo Valstybinis Vilniaus kvartetas.

Daugiau informacijos teikia:

  • Raimundas Balza, LMA vadovas-valdybos pirmininkas, ,,Aušros“ muziejaus direktorius. Tel. (8 ~ 41) 524 390. El. p. direktorius[at]ausrosmuziejus.lt.
  • Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė. Tel. (8 ~ 5) 279 0918. El. p. muzasoc[at]gmail.com.
 

 

© Lietuvos muziejų asociacijaa
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.12.22