<<< Į pradžią >>>    

ARCHYVAS

 

2011 metai

  • 2011 m. gruodžio 7 d. – seminaras muziejininkams „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“ Seminaro programa >

  • 2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos muziejų asociacija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto įgyvendinimui skirta 1 mln. 95 tūkst. litų iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Pranešimas spaudai >

  • LR kultūros ministerijos 2011 metų veiklos planas. Atsisiųsti >

  • Lietuvos muziejų asociacijos kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, finišuoja inicijuotais naujais ir papildomais mokymais, kurių atsiradimą lėmė efektyvus mokymų projekto biudžeto valdymas. Projektui einant į pabaigą muziejų darbuotojai ne tik dalinasi įgyta patirtimi ir praktiniais įgūdžiais, bet ir pradeda juos taikyti savo veikloje. Pranešimas spaudai >

  • Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2010-ųjų „Metų muziejininko“ vardą suteikė ir 2000 litų premiją skyrė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėjai Aldonai Snitkuvienei. Pranešimas spaudai >

  • Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminarai 2011 metais. Išsamiau >

 

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.01.09